Rök är både gott och nyttigt

18 april, 2018 SerruSerru 0 Comments

Bradley Smoker Digital 4-galler

Det enkla sättet att röka matutan strulet med sågspån. Enastående design, enkelt handhavande.

Bradley Smoker fungerar utan tillsyn i upp till nio timmar. De digitala modellerna kan programmeras på tre nivåer: röktid, tillagningstid och temperatur.